Ana Sayfa Sağlıklı Yaşam Bilgi teknolojisindeki patlama ve yeniden şekillenen dünya!

Bilgi teknolojisindeki patlama ve yeniden şekillenen dünya!

sağlık teknolojisi

Bilgi teknolojisindeki bir patlama dünyayı yeniden şekillendiriyor, toplumun birkaç yönüne dokunulmadan kalıyor!

Pandemi, teknolojinin yenilikçi sağlık hizmetleri modellerine entegre edilmesi için acil bir ihtiyaç doğuruyor. Geçmişimize ve bilgimize bağlı olarak, bazılarımız için ‘dijital sağlık’ teknoloji ile ilgilidir; bazılarımız için de yeni iletişim yollarını ifade eder. Tüm bu tanımlar %100 yanlış olmasa da dijitalleşmeyi sağlığa uygulamanın katma değeri konusunda uyum ve ortak vizyon izlemek önemlidir.

Dijitalleşmenin sağlık üzerine etkisinde göz önünde bulundurulması gereken iki farklı boyut vardır: Dijital araçların sağlık hizmeti sunumunu destekleme ve iyileştirme yolu ile toplumsal dijitalleşmenin fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkisi. İlk boyutla ilgili olarak, tıbbın farklı alanlarına dijital araçların uygulanmasının teşhisleri, tedavileri ve nihayetinde sağlık sonuçlarını önemli ölçüde iyileştireceğinden şüphe yoktur. Halk sağlığı söz konusu olduğunda ise süreç daha karmaşıktır. Halk sağlığı; sağlık politikası ve yönetimi, sağlık eğitimi, sağlığın geliştirilmesi ve sağlık iletişimi, fiziksel ve sosyal çevre, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgilenir. Hem halk sağlığı hem de dijitalleşmenin kapsadığı geniş yelpazeyi göz önünde bulundurmak, “halk sağlığı dijitalleşmesi” için bir çerçeve tasarlar.

sağlık teknolojisi

Dijital sağlık teknolojisinin kullanımı, sağlık sistemlerini güçlendirmek için önemli bir strateji olarak önerilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre teletıp, “uzaklığın kritik bir faktör olduğu sağlık hizmetlerinin tüm sağlık profesyonelleri tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak sunulmasıdır”.

Dijitalleşme bir araçtır, başlı başına bir amaç değil

Dijitalleşme halk sağlığı ilkelerini değiştirmemeli, daha ziyade onların uygulanmasını sağlamalı ve desteklemelidir. Dijitalleşmeyi halk sağlığı için bir amaç değil, birtakım araçlar olarak görüyoruz. Dijital halk sağlığı bu nedenle başlı başına bir disiplin değil, topluluğumuzun amaçlarını ve misyonunu yerine getirmesi gereken bir varlıktır. Halk sağlığı profesyonelleri tarafından benimsenen sağlık hizmetlerinde kalite, erişilebilirlik, verimlilik ve hakkaniyete ilişkin sağlık sistemi hedefleri, dijitalleşme süreci tarafından değiştirilmemelidir.

Dijitalleşmenin toplumun tüm yönlerine nüfuz eden bir teknolojik devrim olduğunu kabul ederek, “Toplum, kuruluşlar, kamu ve özel sektör, topluluklar ve bireylerin organize çabaları ve bilinçli seçimleri yoluyla hastalıkları önleme, yaşamı uzatma, sağlığı ve refahı geliştirme ve bilim ve sanatını sürdürmek için dijitalleşme nasıl verimli bir şekilde kullanılabilir?”

Halk sağlığı, yaşlanan nüfus, bulaşıcı olmayan hastalıkların artan yükü, ulusal sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve ülkeler arasındaki ve içindeki sağlık uçurumu dahil olmak üzere önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu için, dijital teknolojilerin destek sağlama potansiyelini daha iyi anlamaya çalışmalıyız.