Ana Sayfa Sağlıklı Yaşam Dünya Gıda Güvenliği Günü ve ‘Ülkemizde Gıda Güvenliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesinde Önem...

Dünya Gıda Güvenliği Günü ve ‘Ülkemizde Gıda Güvenliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesinde Önem Taşıyan Konular’

gıda güvenliği
 • Çevre kirliliğinin ve Gıda Kirlenmesinin giderek arttığı dünyamızda tüketicilerin en büyük sorunu “Sağlıklı gıda eldesi ve seçimidir”.
 • Gıdalardaki zararlı bakteri virüs, parazit ve kimyasal madde kalıntıları ishalden kansere 200’den fazla çeşit hastalığa neden olmaktadırlar.
 • Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 600 milyon kişi zararlı gıdalardan hastalanmakta ve bunlardan ne yazık ki 450 – 500 bini hayatını kaybetmektedir.
 • Gıda kaynaklı hastalıklar istenmeyen ölümlere neden olduğu gibi ulusal ekonomilere, turizme ve ticarete zarar vererek toplumların sosyal ve ekonomik gelişmesini engellemektedir.
 • Gıda zehirlenmelerinden dolayı yaşanan ekonomik kaybın küresel boyutu yıllık 95 milyar dolar civarında olduğu bildirilmektedir
 • Gıda güvenliğinde her ülke kendi vatandaşlarını bilinçlendirmek için 1 Euro harcayarak iş kayıplarını azaltırken 10 Euro da verimlilik kazanabilmektedir.

Ülkemizde Gıda Güvenliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesinde Önem Taşıyan Konular”

a.  Yasal Düzenlemeler

 • Gıda Denetimlerinde görevli mesleklerin sorumluluk ve yetki alanlarının açık bir şekilde belirlenmesi ve yönetimi.
 • İşletme denetimlerinde “Tüzel kişi ve kurumlara” belirli şartlar altında yetki vererek denetçi ve dolayısıyla denetim sayısının artırılması.
 • Gıda mahkemeleri kurmak ve gıda üretiminde kasten, bilerek ve sürekli olarak tüketici sağlığını tehdit edenlere hapis cezası verilmesi.
 • Yasalara ve yönetmeliklere uygun hijyenik şartlarda gıda üreten ve satan işletmelerin ödüllendirilmeleri, hileli gıda üreterek tüketici sağlığını tehlikeye atan işletmelerin de deşifre edilmeleri.

       b.   Eğitici Çalışmalar

 • İlkokuldan başlayarak eğitim kurumlarında “Sağlıklı gıda tüketimi ve sağlıklı beslenme” konularının işlendiği derslerin müfredata koyulması.
 • İlgili resmî kurumlar tarafından tüketicinin bilinçlenmesine yönelik geniş katılımlı online eğitim çalışmalarının (Konferans, seminer, panel vb.) planlanması ve organizasyonu.
 • Gıda sektöründe çalışanların “Gıda güvenliği konularında” yaygın bir şekilde eğitilmeleri ve belgelendirilmeleri

        c.    Medya faaliyetleri

 • Medya kuruluşlarının “Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme” konularında tüketici bilincini artırmaya yönelik daha fazla yayın yapmaları.
 • Medyanın “Gıda güvenliği ve sağlıklı gıda alanında” oluşan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılarak bu alanda uzman kişilerin bilgi ve görüşlerine danışarak yayın yapılması. Konu ile ilgisi olmayan kişilerin bu önemli konuda tüketiciyi yanlış bilgilendirmelerinin önlenmesi.
 • Sosyal medyanın “Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme” konularındaki olumsuz ve yanıltıcı etkisini en aza indirmek için düzenlemeler yapılması.

Prof. Dr. Özer Ergün

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Gıda Güvenliği Platformu Başkanı